Opnamebestanden van de Nestkast camera delen

Nadat u een momentopname heeft gemaakt of de videobestanden van de camera heeft gedownload, wordt deze in het album opgeslagen. U kunt de bestanden niet verplaatsen naar de opslagruimte van uw mobiele telefoon. U moet de deelfunctie gebruiken om de bestanden over te zetten.

1.Tik eerst op Mobiele opslag onderaan.

2.Kies de afbeeldingen of opnamebestanden uit het album

3.Druk op de Thumbnail en houd deze even vast. Je zou moeten zien dat de Thumbnail wordt geselecteerd.

4.Kies nu de optie Delen in de rechter benedenhoek om de bestanden te verzenden.