Krijg 10% korting op bestellingen met “EARLYBIRD10” (>100)

How Can We Help?

< All Topics
Print

5.1 Offline en stroom

Als de camera offline is, volg dan de onderstaande instructie om de camera te controleren.

1. Ten eerste kunt u de stekker uit het stopcontact halen en terugplaatsen. Door deze bewerkingen wordt de camera gedwongen opnieuw op te starten. Nu wacht je enkele minuten, dan log je in op de iCSee app, kijk of deze handeling de camera weer online kan brengen.

2. Als dit probleem zich blijft voordoen, moet u alle kabelverbindingen controleren. U moet controleren of de camera de stroom correct ontvangt. U veronderstelt dat de indicator-LED’s AAN zijn bij de pigtail van de camera-aansluiting en dat uw router een tijdje moet gaan knipperen nadat de camera is aangesloten.

De bovenstaande oplossing moet voorkomen dat de vogels worden gestoord. Als beide manieren niet werken, moet je misschien wachten tot de vogels weg zijn en de camera uitdoen.

1. Schakel de camera in zodra u de camera heeft en luister aandachtig, kijk of u de camera kunt horen klikken of niet? U veronderstelt dat u de camera een klikgeluid hoort maken een paar seconden nadat u de camera hebt ingeschakeld. Dat is erg belangrijk omdat het betekent dat de camera met succes is opgestart. Het klikgeluid is de laatste stap tijdens het opstarten van de camera.

2. Als er geen klikgeluid is, breng de camera dan naar een zeer donkere plaats en gebruik de camera van uw mobiele telefoon om naar de voorkant van de camera van de nestkast te schieten, kijk of u de 4 paarse stippen kunt vinden of niet.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents