Get 10% Off with 2021XMAS on orders over 100

How Can We Help?

< All Topics
Print

2.7 Camera resetten

Als je het wachtwoord dat je op de wifi-camera hebt opgeslagen niet meer kunt herinneren, of als je de camera naar de nieuwe router hebt gemigreerd, zelfs als je de camera offline ziet, kun je proberen de camera te resetten. De camera-instelling wordt gewist nadat u de reset heeft uitgevoerd. De camera wordt losgekoppeld van uw netwerk. Je ziet de camera pas meer online als je vanaf het begin begint om de camera weer met je wifi thuis te verbinden.

Volg de onderstaande gids stap voor stap op de voet.

1. Schakel eerst de camera in en wacht … totdat u de camera een klikgeluid hoort maken.

2.Houd vervolgens de resetknop langer dan 15 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Wacht nu tot u de klikken weer hoort. De camera is gereset.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Previous 2.6 Extra netsnoer
Next 2.7.1 Activeer de wifi van de camera
Table of Contents