How Can We Help?

< All Topics
Print

2.5 Montering av kameran

Du bör ansluta kameran till ditt nätverk och testa den i några timmar innan du monterar kameran i fältet.

Fäst först fästet på väggen och fäst fästet med skruvar.

Lossa sedan de två skruvarna i fästet. Du kan ändra fotograferingsriktningen.

Nu kan du slå på kameran och justera fotograferingsvinkeln. Logga in på appen för att verifiera kamerans fokus. Du kan justera fokus manuellt om det inte är den bästa bilden.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Previous 2.3 Justera linsen
Next 2.5.1 Lägg till överspänningsskydd
Table of Contents