Få 10 % rabatt på beställningar med “SUMMER23” (>100)

How Can We Help?

2.1 Anslut kameran

HDMI-fågelskådesystemet fungerar väldigt på samma sätt som den analoga fågelskådekameran. Det bör finnas en direkt länk mellan kameran och HDMI-omvandlaren innan du matar ut skicka videon till HDMI-TV: n. Strömmen skickas till kameran med hjälp av 3-i-ett-kabeln. Det finns ingen strömkälla bredvid fågelhuset.

Anslut först den manliga 3-i-ett-kontakten till kameran och dra ner gummilocket.

Anslut sedan den andra änden av kabeln till video-audio-power splitter.

Anslut nu BNC till BNC-ingången på HDMI-omvandlaren.

Om du har en extern högtalare, lyckas du ansluta RCA-ljudutgången till din högtalare.

Anslut sedan HDMI-utgången till din TV.

Slutligen slå på både kamera och HDMI-omvandlare. Du borde se att indikatorn tänds på HDMI-omvandlaren.

Du bör flytta till din TV och byta mediekälla till HDMI som ingång. Om det finns mer än en HDMI-ingång kan du växla mellan ingången för att hitta matchningskanalen. Varje TV kan ha en annan knapp för att ändra mediekälla i fjärrkontrollen. Läs menyn på din TV för att hitta metoden.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents