Få 10 % rabatt på beställningar med “SUMMER23” (>100)

How Can We Help?

2.3.1 Skydda mot regn

HDMI-nestbox-kameran kan användas utomhus inne i nestboxen. Kameran är dock inte vattentät. Om vattnet eller regnet leder tillbaka till kameran kan det så småningom skada kameran. För att skydda kameran bör du täta takets överdel. 3M-tejpen är en bra lösning för att täta takets topp. Välj typ av design för fordonet.

Du måste också reservera kabelns släpp (hack) för nätsladden. Skårans position bör vara lägre än kameran, annars kommer det att introducera vattnet i kamerans kropp.

Du bör lämna nätkabelns kontakt utanför höljet om du fortfarande kan komma åt anslutningen i framtiden. Båda håll anslutningen vänd rakt mot marken så att vattnet inte går in igen för att skada anslutningen.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents