How Can We Help?

< All Topics
Print

2.5 Montering av kameran

Du bör ansluta kameran till ditt nätverk och testa den i några timmar innan du monterar kameran på fågelhuset.

För det första fäst fästet på toppen av taket eller på en sida av ditt fågelhus. Fäst skruven (M4) för att fästa kameran i fågelhuset

Fäst sedan kameran på fästet och använd M2 * 3-skruven för att fästa kameran på fästet.

Nu kan du slå på kameran och justera fotograferingsvinkeln. Logga in på appen för att verifiera kamerans fokus. Du kan justera fokus manuellt om det inte är den bästa bilden.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Previous 2.3 Justera linsen
Next 2.5.1 Skydda mot regn
Table of Contents