How Can We Help?
< All Topics
Print

2.7 Lägg till kamera till Station New

Mottagaren kan ta emot upp till 2 kameror. Men om anslutningen mellan kameran och radion är svag. Mottagaren kanske bara kan hantera videoingång från en enda kamera. När den trådlösa anslutningen är dålig sjunker den tillgängliga bandbredden eftersom hinder som väggar eller träd kan minska bandbredden kraftigt.

1.Slå först på både kameran och mottagaren.

2.Hitta sedan återställningsknappen i kameraänden och synkknappen på stationen.

3.Tryck nu ner båda återställningsknapparna samtidigt, håll kvar i cirka 5 sekunder och släpp sedan.

4.Du bör se den gröna indikatorn lysa om kameran läggs till på stationen.

5.Logga nu in i appen, klicka på knappen +. På nästa sida väljer du alternativet ”Andra distributionsnätverk och lägga till metoder” längst ned. På den nya skärmen väljer du ”Kameror i närheten” för att se om appen kan upptäcka kameran i det lokala nätverket.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Previous 2.6 Extra nätsladd
Next 2.8 Camera needs light
Table of Contents