Garantito

Tack för att du valt ”Green-Backyard” -produkt. Vi kommer alltid att sträva efter att ge dig den bästa servicen. Var god och läs våra garantivillkor noggrant och förstå vår garantiservice.

För din sinnesro erbjuder vi 30-dagars retur- eller ersättningstjänst Om du inte är nöjd med köpet. Produkten måste vara i nytt skick. Den ursprungliga handboken och tillbehören ska ingå.

Garantiperiod

Produkter som köpts från ”Green-Backyard” kan ha en 3 års begränsad garanti. Det finns inget behov av att registrera, bara ge en kopia av fakturan. Garantiperioden börjar på det ursprungliga köpdatumet.

Vad ingår?

Produkter som köpts från ”Green-Backyard” skadas av tillverkningsfel eller normal drift. Konsumenterna har materiella fel när de använder Produkter. Vi kommer att bära ansvaret för att reparera produkten.

Vad exklusivt?

Produktskador på grund av naturuppträdanden, till exempel blixtnedslag, översvämning, tornados, jordbävning och liknande

Produkten fungerar inte korrekt på grund av felaktig användning.

Produktskador orsakad av operatören använder ett felaktigt tillbehör.

Produktskador orsakad av felaktig spänning eller strömförsörjning.

Produktskador orsakad av kundens självreparation.

Om produktets garantiperiod löper ut, kan vi fortfarande reparera det för dig. Under sådana omständigheter måste du bära hela kostnaden för underhåll och transport av produkten i realtidsbearbetning.