Få 10 % rabatt på beställningar med “SPRINGSALE23” (>100)
How Can We Help?
< All Topics
Print

2.5 Ställ in kameraläge

Den här kameran kan mata ut olika videoformat. Om du har en digital videobandspelare kan du till och med mata ut AHD- eller TVI-videoformatet till din DVR.

Om du råkar ändra kameraläget från CVBS till ett annat format, kan du se den blå skärmen på TV:n med videoförlust. Du kan följa instruktionerna nedan för att ställa tillbaka kameran till CVBS.

1. Slå först på kameran och vänta i några sekunder.

2. Hitta nu joysticken inline vid kabelns pigtail, se till att ’UPP’ är vänd uppåt.

3. Tryck sedan joysticken åt höger, håll den i 5 sekunder och släpp sedan. Kameraläget kommer att ställas in på CVBS.

Om du använder HDMI-kodningen kanske du vill ställa in kameraläget på AHD. Tryck istället återställningsknappen åt höger, du måste trycka joysticken uppåt, håll den i 5 sekunder och släpp.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents