Få 10 % rabatt på beställningar med “SPRING23” (>100)
How Can We Help?
< All Topics
Print

2.6 Öppna OSD-menyn

Du kan komma åt kamerans OSD-meny för att ändra parametrarna – som ljusstyrka, exponering, digital effekt…

1. Anslut först kameran till HDMI TV och se livevideon på TV:n.

2. Hitta sedan joysticken inline.

3. Tryck på joysticken och håll den intryckt i 5 sekunder, OSD-menyn överlappar videon.

4. Tryck joysticken uppåt och nedåt för att välja alternativet på skärmen.

5. Tryck joysticken åt vänster för att avsluta det aktuella alternativet.

Om videon försvinner efter att du ändrat kameraläge, bryta strömmen kamerans ström och slå på den igen. Tryck joysticken åt höger, håll den i 5 sekunder och släpp. Det kommer att ställa in kameraläget på CVBS.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents