Få 15% rabatt på beställningar med “SUMMER15” (>100)
How Can We Help?
< All Topics
Print

2.7 Lägg till kamera till Station New

Mottagaren kan ta emot upp till 2 kameror. Men om anslutningen mellan kameran och radion är svag. Mottagaren kanske bara kan hantera videoingång från en enda kamera. När den trådlösa anslutningen är dålig sjunker den tillgängliga bandbredden eftersom hinder som väggar eller träd kan minska bandbredden kraftigt.

1.Slå först på både kameran och mottagaren.

2.Hitta sedan återställningsknappen i kameraänden och synkknappen på stationen.

3.Tryck nu ner båda återställningsknapparna samtidigt, håll kvar i cirka 5 sekunder och släpp sedan.

4.Du bör se den gröna indikatorn lysa om kameran läggs till på stationen.

5.Logga nu in i appen, klicka på +-knappen. På nästa sida, välj alternativet ”Enheter i LAN” längst ned, Vänta på sökningen och klicka på din enhet för att slutföra.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Table of Contents